Зарежда се... Моля, изчакайте...

Популярни оператори

Известни марки

Нашия бюлетин


Гаранция

Гаранция

 
Права на потребителя

При предявяване на рекламацията на стока, потребителят може да претендира за:

  1. възстановяване на заплатената сума;
  2. замяна на стоката с друга;
  3. отбив от цената;
  4. безплатен ремонт.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на сумата или за намаляване на цената, когато стоката може да се поправи в рамките на 1 месец от предявяване на рекламацията или да бъде извършена замяна.


Гаранции

При необходимост от ползване на сервиз е необходимо само представянето на гаранционната карта на производителя (вносителя)*, касова бележка и/или фактура, удостоверяваща закупуването на стоката.
    *1. вариант:
Гаранционната карта е залепена върху опаковката на закупената стока.
    *2. вариант:
Гаранционната карта се намира в опаковката на закупената стока.

Минималният срок на гаранция на всеки закупен уред от физическо лице е 2 години,а от юридическо лице 1 година.

 

Рекламации

Потребителят има право да предяви рекламация на стока за всяко несъответствие на стоката с договореното.
Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от закупуването на стоката.
Клиентът има право да рекламира закупена от магазина стока, за която няма гаранция, при всяко несъответствие.
Напр.: Ако тя не съответства на обявения размер или търговска марка, до шест месеца от покупката.

  • Купения ключ е 15 размер, а когато бъде измерен, се оказва, че е много по-малък.
  • Купени инструменти са с едни показатели, а когато се поставят, се оказва, че са по-големи.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

  1. Фактура и/или касова бележка;
  2. Протокол/и и други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

За скрити дефекти може да се рекламира, ако при отваряне на опаковката, продуктът е развален, не е употребен, а на обозначението е в срок на годност.